Obalka Počátky populární kultury v Českých zemích
Tištěná kniha
  ISBN 978-80-7579-001-9
EAN 9788075790019
284 stran , brožovaná , vyšlo 24.05.2017
Doporučená cena 299 Kč
 
Ukázky
  Úvod a část první kapitoly
 
Recenze a názory
 
Málo skandálů? (Jan Lukavec, iliteratura.cz, 10.3.2018)
 

Jakub Machek
Počátky populární kultury v Českých zemích

Česká společnost druhé poloviny 19. a počátku 20. století se nacházela v období prudkých změn, z venkovské společnosti se stávala městskou a z agrární průmyslovou. Spolu s postupnou emancipací nižších vrstev se utvářela i nová podoba zpočátku převážně velkoměstské kultury, která se stala obyčejným lidem průvodcem touto radikální proměnou. Kniha zachycuje za pomoci analýzy pražských populárních periodik vytváření moderní velkoměstské mentality a její specifické pražské podoby. V první části jsou popsány pokusy uspět na českém novinovém a časopiseckém trhu s formáty převzatými ze západních a středoevropských metropolí, více či méně šikovně adaptovanými pro české prostředí. Druhá část knihy je věnována konkrétním charakteristikám, jak bylo samotné velkoměsto a život v něm formován v představách čtenářů a jak se pomalá proměna jejich hodnot a přesvědčení promítala do postoje k ženám a ženské emancipaci.

  

O autorovi:

Jakub Machek vystudoval sociální dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a nyní působí na Metropolitní univerzitě Praha. Zabývá se dějinami a současností české populární kultury. Spolu s kolegy z Centra pro studium populární kultury editoval knihy Populární kultura v českém prostoru (2013) a Listening to the Wind of Change (2016).