Scholares

Akademická studentská edice

Knížky edice Scholares vycházely v letech 2003-2020 v rámci semináře Nakladatelská praxe, který vedl v rámci Ústavu pro českou literaturu a literární vědu na FF UK, později Ústavu české literatury a komparatistiky, RNDr. Vladimír Pistorius. Účelem tohoto semináře bylo připravit studenty na práci v profesionálních nakladatelstvích, respektive na spolupráci s nimi a knihy edice Scholares proto připravovali sami studenti. Semináře se obvykle účastnilo osm až dvanáct posluchačů, kteří byly rozděleni do skupinek po dvou či třech. Každá skupina měla na starosti kompletní nakladatelskou přípravu vydání jednoho svazku edice (ročně tak vzniknou tři nebo čtyři svazky). Na práci každé skupiny dohlíželi odborní lektoři, z nichž většina se rekrutovala z absolventů předchozích běhů tohoto semináře. Studenti se postupně museli podrobně seznámit s rukopisem, připravit podklady pro informační systém nakladatelství, zpracovat finanční model vydání knihy, zajistit autorsko-právní agendu, spolupracovat s typografem, připravit rukopis k sazbě, provést stránkovou korekturu, připravit texty pro záložky, připravit a zorganizovat propagaci, postarat se o autorské výtisky. Seznámili se tak přímo v praxi s činností profesionálního nakladatelství a řada absolventů semináře našla skutečně po ukončení university své uplatnění v různých nakladatelstvích.

Obálky a typografii knížek edice Scholares do roku 2009 včetně navrhli v rámci své výuky také studenti, tentokrát studenti výtvarných škol. V letech 2003–2006 to byli studenti z ateliéru užité grafiky VŠUP doc. Rostislava Vaňka, v roce 2007 studenti z ateliéru grafického designu a nových médií VŠUP Petra Babáka, v letech 2008 a 2009 studenti VOŠ grafické v Hellichově ulici v Praze, vedení ak. malíři Zbyňkem Kočvarem a Milanem Erazimem. Od roku 2010 byla typografie edice pořizována profesionálními grafiky (Luboš Šedivý, Klára Horová, doc. Ota Karlas, Pavel Cindr).

Edici řídil a tituly pro ni připravovali RNDr. Vladimír Pistorius a prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. Snažili se při tom pro edici vybírat dosud nepublikované či nově edičně připravené rukopisy z oblasti literární vědy či literární historie. Část těchto titulů vznikla v rámci studijní a vědecké práce realizované přímo Ústavem pro českou literaturu a komparatistiku. V edičním plánu edice se objevovaly rovněž práce vzniklé v rámci odborné přípravy studentů Ústavu translatologie FF UK.

Knihy edice Scholares formálně vydávalo profesionální nakladatelství, které poskytlo této ediční činnosti veškerý servis: dohlíželo na kvalitu korektur, objednávalo výrobu, proplácelo fakturu, případně i autorské honoráře, staralo se o distribuci a odbyt, fakturovalo knihkupcům a distribučním společnostem prodej. Toto nakladatelství rovněž v podstatě veškerou výrobu úvěrovalo. Nakladatelství si účtovalo minimální režii (na výrobní zajištění, tisk podkladů, poštovné, inzerci, fakturaci, skladování, propagaci). Knihy tak byly vydávány s minimálním rozpočtem. První tři ročníky je vydávalo nakladatelství Paseka, od roku 2007 nakladatelství Pistorius & Olšanská.

Edice Schlares byla po 18 letech ukončena, neboť tehdejší děkan Michal Pullman zastavil její finanční podporu. Poslední, šedesátý čtvrtý svazek edice tak vyšel v srpnu 2020.

 

KNIHY VYDANÉ V EDICI SCHOLARES


1 Není dálky, Paseka, 2003, ISBN 978-80-7185-591-X
(Studenti: odpovědní redaktoři Petr Janák, Marie Kantůrková a Hana Musilová, typografie Olga Benešová a Kristina Fišerová)


2 ČERVENKA, MIROSLAV: Fikční světy lyriky, Paseka, 2003, ISBN 978-80-7185-592-8
(Studenti: odpovědné redaktorky Pavla Maxová, Vendula Nováková, Radka Štechová, typografie Olga Benešová, Kristina Fišerová)


3 VÁCHAL, JOSEF: Kus žvance a hrst tabáku, Paseka, 2004, ISBN 978-80-7185-667-3
(Studenti: odpovědní redaktoři Petr Janák a Karolína Voňková, typografie Ondřej Zámiš)


4 VOLEK, EMIL: Znak, funkce, hodnota: Estetika a sémiotika umění Jana Mukařovského v proudech současného myšlení, Paseka, 2004, ISBN 978-80-7185-666-5
(Studenti: odpovědné redaktorky Jekaterina Bobrakovová-Timoškinová, Hana Musilová a Kateřina Ondřejová, typografie Boris Meluš)

5 Život je všude, Paseka, 2005, ISBN 978-80-7185-759-9
(Studenti: odpovědní redaktoři Hana Janišová, Jan Křivan, Barbora Přerostová, typografie Jan Kloss)


6 REYNEK, BOHUSLAV: Dnes jen o té prašivině, Paseka, 2005, ISBN 978-80-7185-761-0
(Studenti: odpovědní redaktoři Jan Hušek, Hana Lundiaková a Petr Sýkora. typografie Kristina Ambrozová)


7 PAPOUŠEK, VLADIMÍR – TUREČEK, DALIBOR: Hledání literárních dějin, Paseka, 2006, ISBN 978-80-7185-760-2
(Studenti: odpovědní redaktoři Joana Derdowská, Josef Šlerka a Veronika Tupá, typografie Jakub Korouš)


8 Editor a text, Paseka, 2006, ISBN 978-80-7185-653-3
(Studenti: odpovědné redaktorky Anna Holmanová, Barbora Přerostová, Alena Vobecká a Pavlína Zápotocká, typografie Karolina Kmochová)


9 JEDLIČKA, JOSEF: Ornament, Paseka, 2006, ISBN 978-80-7185-732-7
(Studenti: odpovědné redaktorky Anna Dusíková, Dana Hamerlová a Markéta Holanová, typografie Martina Nováková)


10 ze ŠTÍTNÉHO, TOMÁŠ: Život svaté Alžběty, Paseka, 2006, ISBN 978-80-7185-643-6
(Studenti: odpovědní redaktoři Eliška Bednaříková, Jan Hron, Anežka Kuzmičová a Dominika Pospíšilová, typografie Radomír Veselý)


11 ČERVENKA, MIROSLAV: Březinovské studie, Paseka, 2006, ISBN 978-80-7185-801-3
(Studenti: odpovědní redaktoři Olga Fraitová, Jenka Nádvorníková, Jakub Říha, Štěpán Syrovátka, typografie Radomír Veselý)


12 Hledání literárních dějin v diskusi, Paseka, 2006, ISBN 978-80-7185-775-0
(Studenti: odpovědní redaktoři Lucie Mladová, Pavel Polák a Klaudia Sauerová, typografie Jakub Korouš)


0. Gustav Herling-Grudziński: Jiný svět, Pistorius & Olšanská , 2022 , 978-80-7579-136-8
(Studenti: )


0. Vladimír Pistorius a Josef Vlček: Trubači a trubadúři, Pistorius & Olšanská , 2022 , 978-80-7579-161-0
(Studenti: )


13. Bouřky, Pistorius & Olšanská a Paseka , 2007 , 978-80-87053-04-1
(Studenti: odpovědné redaktorky Štěpánka Pašková, Lucie Válková a Jana Zdeňková, typografie Tereza Hejmová)


14. James Bond a major Zeman, Pistorius & Olšanská a Paseka , 2007 , 978-80-87053-06-5
(Studenti: odpovědní redaktoři Anna Duchková, Olga Štichauerová a Rostislav Taud, typografie Adam Tureček)


15. Jiří Karásek ze Lvovic: Upřímné pozdravy z kraje květů a zapadlých snů, Pistorius & Olšanská a Paseka , 2007 , 978-80-87053-05-8
(Studenti: odpovědné redaktorky Adéla Gemrothová a Jitka Kostrounová, typografie Robert Jansa a Amar Mulabegovič)


16. Jiří Trávníček: Vyprávěj mi něco…, Pistorius & Olšanská a Paseka , 2007 , 978-80-87053-07-2
(Studenti: odpovědné redaktorky Andrea Cesneková a Hana Kačerová, typografie Petr Bosák a Daniel Pošta)


17. Mark Twain: Jak zahnat splín, Pistorius & Olšanská , 2008 , 978-80-87053-21-8
(Studenti: odpovědné redaktorky Petra Bílková a Barbora Klimtová, typografie a ilustrace Barbora Kicovov)


18. Martin Machovec: Pohledy zevnitř, Pistorius & Olšanská , 2008 , 978-80-87053-22-5
(Studenti: odpovědné redaktorky Andrea Svobodová a Ivona Turinská, typografie a ilustrace Veronika Bratrychová)


19. Michal Sýkora: Vize řádu světa v moderní próze, Pistorius & Olšanská , 2008 , 978-80-87053-23-2
(Studenti: odpovědná redaktorka Erika Kastnerová, typografie Štěpán Marko)


20. Václav Černý: Barokní divadlo v Evropě, Pistorius & Olšanská , 2009 , 978-80-87053-33-1
(Studenti: odpovědné redaktorky Irena Dragounová, Tereza Hřibová, Marta Kordíková, Šárka Kořínková, typografie Iva Hradilová)


21. Generace, skupiny a programy v literatuře, Pistorius & Olšanská , 2009 , 978-80-87053-34-8
(Studenti: odpovědní redaktoři Matěj Kotalík, Lucie Marková, Hana Topinková, typografie Adrian Jansa)


22. Rozkošný hrob, Pistorius & Olšanská , 2009 , 978-80-87053-35-5
(Studenti: odpovědné redaktorky Michaela Keroušová, Anna Novotná, Vladěna Ondoková, typografie Adrian Jansa)


23. Michail Bulgakov: O prospěšnosti alkoholismu, Pistorius & Olšanská , 2011 , 978-80-87053-43-0
(Studenti: Eliška Davidová, Lukáš Zelenka)


24. Tesilová kavalérie, Pistorius & Olšanská , 2010 , 978-80-87053-44-7
(Studenti: odpovědné redaktorky Hana Bednářová, Barbora Biňovcová, Johana Breburdová a Magdaléna Hanušová)


25. Mrtví tanečníci, Pistorius & Olšanská , 2010 , 978-80-87053-45-4
(Studenti: odpovědné redaktorky Lucie Břinková, Marta Škubalová, Tereza Vránová)


26. Františku nebeský, vyslanče přesmořský, Pistorius & Olšanská , 2010 , 978-80-87053-46-1
(Studenti: odpovědní redaktoři Jan Dušek, Jan Odstrčilík, Barbora Poledňáková a Markéta Zemenová)


27. Joanna Derdowska: Kmitavá mozaika, Pistorius & Olšanská , 2011 , 978-80-87053-57-7
(Studenti: odpovědné redaktorky Barbora Dufková, Kristýna Tesařová)


28. Martin Humpál a kol.: Buřič a buditel Bjørnstjerne Bjørnson, Pistorius & Olšanská , 2011 , 978-80-87053-58-4
(Studenti: odpovědné redaktorky Eliška Bernardová, Hana Kolomazníková, Karolína Vyskočilová)


29. Jaroslav Kříž: Hotel. Posel. Loď, Pistorius & Olšanská , 2011 , 978-80-87053-60-7
(Studenti: odpovědné redaktorky Agata Hauerová, Alice Jendelová)


30. Petr A Bílek.: Mikešova aféra a jiné případy, Pistorius & Olšanská , 2011 , 978-80-87053-61-4
(Studenti: odpovědné redaktorky Eliška Boumová, Zuzana Brtnová, Martina Nývltová)


31. Miroslav Huptych: Noční linka důvěry, Pistorius & Olšanská , 2012 , 978-80-87053-68-3
(Studenti: odpovědné redaktorky Dita Kakešová, Ilona Králová, Viktorie Schödelbauerová)


32. Anna Świrszczyńska: Jsem ženská, Pistorius & Olšanská , 2012 , 978-80-87053-69-0
(Studenti: odpovědní redaktoři Michaela Petránková, Ondřej Podavka, Klára Soukupová)


33. Barbara Neelyová: Blanche na útěku, Pistorius & Olšanská , 2012 , 978-80-87053-70-6
(Studenti: odpovědní redaktoři Barbora Machková, Kristýna Novotná, Juan Zamora)


34. Markéta Lošťáková: Čtenáři filmu – diváci časopisu, Pistorius & Olšanská , 2012 , 978-80-87053-71-3
(Studenti: odpovědné redaktorky Kateřina Brabcová, Eliška Davidová, Kristýna Chválová)


35. Miroslav Huptych: Hodinky s ohňostrojem, Pistorius & Olšanská , 2013 , 978-80-87053-90-4
(Studenti: odpovědné redaktorky Veronika Gižová, Kateřina Páchová, Tereza Suchánková)


36. Johan Harstad: Záchranka, Pistorius & Olšanská , 2013 , 978-80-87053-91-1
(Studenti: odpovědné redaktorky Nela Dusová, Ondřej Horník, Michaela Mráčková)


37. Zahrada, ale nevypletá, Pistorius & Olšanská , 2013 , 978-80-87053-92-8
(Studenti: odpovědné redaktorky Natálie Černá, Barbora Janoušková, Zdeněk Polívka)


38. Adresát Ladislav Verecký, Pistorius & Olšanská , 2013 , 978-80-87053-93-5
(Studenti: odpovědné redaktorky Nikola Dlabajová, Zuzana Fučíková, Tereza Hýsková, Martina Lupínková)


39. Sebastiano Vassalli: Noc komety, Pistorius & Olšanská , 2014 , 978-80-87053-88-1
(Studenti: odpovědné redaktorky Sylvie Drkošová, EvaMarková)


40. Karel Hynie: Kvantitativní analýza, Pistorius & Olšanská , 2014 , 978-80-87855-12-6
(Studenti: odpovědné redaktorky Ester Hubená, Anna-Marie Rabová, Michaela Stará)


41. Lubomír Doležel: Narativní způsoby v české literatuře, Pistorius & Olšanská , 2014 , 978-80-87855-13-3
(Studenti: odpovědné redaktorky Šárka Blahoňovská, Dominika Doležalová)


42. Ondřej Vimr: Historie překladatele, Pistorius & Olšanská , 2014 , 978-80-87855-14-0
(Studenti: odpovědní redaktoři Adéla Herbsová, Kristýna Hoblová, Jan Stober)


43. Saki: Vůl v chryzantémách, Pistorius & Olšanská , 2015 , 978-80-87855-30-0
(Studenti: odpovědní redaktoři Michaela Ševčíková, Diana Štelová)


44. Miroslav Huptych: List za listem, Pistorius & Olšanská , 2015 , 978-80-87855-35-5
(Studenti: odpovědní redaktoři Jana Alferyová, Zuzana Bílková)


45. Ladislav Futtera: Německá píseň o české Libuši, Pistorius & Olšanská , 2015 , 978-80-87855-36-2
(Studenti: odpovědní redaktoři Jana Kašparová, Ondřej Sobotka)


46. Jon Fosse: Sny Olavovy, Pistorius & Olšanská , 2015 , 978-80-87855-33-1
(Studenti: odpovědní redaktoři Kateřina Hilgardová a Tereza Sudzinová)


47. Jon Fosse: Na sklonku dne, Pistorius & Olšanská , 2016 , 978-80-87855-61-4
(Studenti: odpovědné redaktorky Martina Secká a Alena Zelenková)


48. Sajjid Kašua: Tančící Arabové, Pistorius & Olšanská , 2016 , 978-80-87855-39-3
(Studenti: odpovědní redaktoři Markéta Ceháková, Kristýna Dumková a Hana Hrabáková)


49. Lesní lišky a další znepokojivé příběhy, Pistorius & Olšanská , 2016 , 978-80-87855-62-1
(Studenti: odpovědní redaktoři Věra Kučerová a Martin Simota)


50. David Nachlinger: A v každém zlomku tohoto času umírá člověk…, Pistorius & Olšanská , 2016 , 978-80-87855-63-8
(Studenti: odpovědní redaktoři Sylvie Drkošová, Veronika Gižová a Alena Kvítková)


51. Aimee Benderová: Tvrdohlavá stvoření, Pistorius & Olšanská , 2017 , 978-80-87855-91-1
(Studenti: Barbora Hladíková, Radka Divíšková a Alžběta Knappová)


52. Bjørg Viková: Malé klíče, velké pokoje, Pistorius & Olšanská , 2017 , 978-80-87855-94-2
(Studenti: odpovědní redaktoři Nela Bukáčková, Dagmar Garcíová, Babeta Jílková a Lucie Švábová)


53. Jan Sonnergaard: Poslední neděle v říjnu a jiné temné příběhy, Pistorius & Olšanská , 2017 , 978-80-87855-92-8
(Studenti: Michael Alexa, Kateřina Dudková, Karina Kapounová, Pavlína Průšová)


54. Miroslav Klíma: Na Slupi 8, Pistorius & Olšanská , 2017 , 978-80-87855-93-5
(Studenti: Mojmír Dostál, Lukáš Tomášek, Veronika Víchová)


55. Dola de Jongová: Strážkyně domácího krbu, Pistorius & Olšanská , 2018 , 978-80-7579-031-6
(Studenti: Dominika Růžičková)


56. Erri De Luca: Obnažená příroda, Pistorius & Olšanská , 2018 , 978-80-7579-033-0
(Studenti: Hana Martínková, Michaela Nosková)


57. František Hrubín - Jan Zahradníček: Ve znamení "jadis"..., Pistorius & Olšanská , 2018 , 978-80-7579-033-0
(Studenti: Kristýna Merthová)


58. Petr A. Bílek: Generátory národního pohnutí a další mučicí stroje, Pistorius & Olšanská , 2019 , 978-80-7579-055-2
(Studenti: Kateřina Chrtová a Josefína Panenková)


59. Marek Bieńczyk: Sanatorium Tworki, Pistorius & Olšanská , 2019 , 978-80-7579-039-2
(Studenti: Kršňáková, Kristýna; Mochanová, Karolína)


60. Ljudmila Petruševská: Čas noc, Pistorius & Olšanská , 2019 , 978-80-7579-040-8
(Studenti: Tomáš Kaňka a Kateřina Kovaříková)


61. Za letních nocí se tu nespí lehce, Pistorius & Olšanská , 2019 , 978-80-7579-054-5
(Studenti: Aneta Martykánová a Karolína Žampachová)


62. Ljudmila Petruševská: Nezralé bobule angreštu, Pistorius & Olšanská , 2020 , 978-80-7579-082-8
(Studenti: Kateřina Bartasová, Jan Musil, Milan Pavlovič)


63. Rosa Liksom: Život je jen náhoda, Pistorius & Olšanská , 2020 , 978-80-7579-086-6
(Studenti: Jakub Lang, Hana Kopuletá)


64. Sergej Lebeděv: Debutant, Pistorius & Olšanská , 2020 , 978-80-7579-089-7
(Studenti: Debora Jurková, Helena Žáčková)