Ke stažení

Logo Pistorius & Olšanská 640x634 - GIF
Transparentní logo

Logo Pistorius & Olšanská 640x634 - JPG

Logo Pistorius & Olšanská - EPS

Požadavky na rukopis


MATERIÁLY A ODKAZY UŽITEČNÉ PRO NAKLADATELE

ABBY Fine Reader – tipy pro práci
Řada tipů, jak zefektivnit práci při převodu skenovaného textu zpracovávaného OCR Fine Reader. Obsahuje návody, jak správně v českém textu rozpoznávat přehlásky, jak vypnout používání slovníku, který komolí některá slova, jak ve Wordu upravit naskenovaný text pro další použití atp. (PDF - 327 kB)

Abecední řazení v češtině
Principy abecedního řazení rejstříků podle státní normy ČSN 97 6030 (PDF - 292 kB)

Bibliografické odkazy a citace dokumentů
Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011.
Materiál zpracovaný moravskými knihovníky O. Biernátovou a J. Skůpou (PDF - 1,2 MB)

Bibliografický odkaz - generace on-line
Server vám pomůže vytvořit korektní bibliografický odkaz

Nakladatelské tabulky
Nakladatelské tabulky ve formátu PDF, vhodné pro každodenní užívání. Obsahují klávesové zkratky povelů pro Word, tabulku hranic archů a půlarchů, definici typografických měr, přehled formátů papíru, tabulku sekvencí pro hledání netisknutelných znaků, přehled používání zástupných znaků při vyhledávání ve Wordu, klávesové zkratky pro reprezentaci znaků, vzorce pro určení rozsahu rukopisu a další užitečné přehledy. (PDF - 258 kB)

Korektorské značky
Přehled korektorských značek a příklady jejich použití. PDF - 57 kB)

Objednávka zakázky v tiskárně
Vzor zadání zakázky v tiskárně. (Word - 64 kB)

PUMA - Pistoriova Užitečná MAkra
Šablona Wordu se sadou maker, které automatizují řadu oprav při zpracovávání rukopisů a naskenovaných knih. Spolu se šablonou stáhnete i návod k její instalaci a popis jednotlivých prostředků. ZIP - 86 kB)

Rukopisy a ilustrace v podobě digitálních souborů - formální požadavky
Zásady, jak by měl vypadat rukopis předávaný do nakladatelství ke zpracování a požadavky na ilustrace v podobě digitálních souborů. (PDF - 1,6 MB)

Vzory licenčních smluv
5 vzorů licenčních smluv - ZIP (38 kB)


MATERIÁLY PRO PŘÍPRAVU E-KNIH VE FORMÁTU EPUB

Fonty a styly CSS
Sada stylových šablon CSS a fonty s OFL (Open Font License) pro práci s EPUB. (ZIP - 2,5 MB)

Makra pro úpravu wordovského dokumentu před jeho konverzí do formátu Epub
Epub.dot – šablona Wordu se sadou maker, které automatizují řadu oprav při zpracovávání wordovského dokumentu před jeho konverzí do formátu EPUB. Spolu se šablonou stáhnete i návod k její instalaci a popis jednotlivých prostředků. ZIP - 242 kB)

Tabulky pro práci s EPUB
Tabulky obsahují popis elementů XHTML používaných v EPUB, jednotky parametrů, popis vlastností používaných v CSS a klávesové zkratky pro práci s programem Sigil. (PDF - 309 kB)