Tituly autora
  Počátky populární kultury v Českých zemích
 

Jakub Machek


Jakub Machek vystudoval sociální dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a nyní působí na Metropolitní univerzitě Praha. Zabývá se dějinami a současností české populární kultury. Spolu s kolegy z Centra pro studium populární kultury editoval knihy Populární kultura v českém prostoru (2013) a Listening to the Wind of Change (2016).