Obalka Vyprávěj mi něco…
Tištěná kniha
  ISBN 978-80-87053-07-2
EAN 9788087053072
Edice Scholares , svazek 16
72 stran , 130x200 mm , brožovaná
Vydání 1. , vyšlo 28.05.2007
Vydáno ve spolupráci s nakladatelstvím Paseka
Doporučená cena 99 Kč
Titul rozebrán
 
Ukázky
  Začátek knihy
 

Jiří Trávníček
Vyprávěj mi něco…
(Jak si děti osvojují příběhy)

Kniha Vyprávěj mi něco…, neboli Jak si děti osvojují příběhy je (nejen) literárněteoretickou studií z oblasti teorie vyprávění. Problematika vyprávění se zde nahlíží skrze příběhové struktury typické pro vyprávění dětská - autor zkoumá způsoby, jakými s vyprávěním zacházejí děti, a to jako adresáti i jako vypravěči příběhů. Trávníček popisuje tři různorodá, mentální zralostí podmíněná stadia přístupu k vyprávění – vyprávění jako účast, vyprávění jako uspokojování zvědavosti, vyprávění jako časový rámec. Studie se teoreticky opírá o poznatky z vývojové psychologie, navazuje na významná světová literárněteoretická pojednání a přináší řadu konkrétních příkladů dětských jazykových projevů, které často vycházejí z přímého autorova pozorování. Jazyk studie podporuje její interdisciplinární charakter, činí ji přístupnou širší odborné veřejnosti.

  

O autorovi:

Jiří Trávníček (1960) je literární historik a teoretik. Působí jako profesor na FF UK a jako vědecký pracovník v Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Oblastí jeho vědeckých zájmů je především česká literatura 20. století a naratologie – problematika vyprávění a příběhu zejména v kontextu moderní literatury. Mezi autorova dosavadní díla patří mj. Poezie poslední možnosti (Torst, 1996), Na tvrdém loži z psího vína (se Zd. Kožmínem, Jota-Books, 1998), Příběh je mrtev? (Host, 2003), Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize, Čtenáři a internauti (2011) a Překnížkováno (2014).