Tituly autora
  Vyprávěj mi něco…
 

Jiří Trávníček


Jiří Trávníček (1960) je literární historik a teoretik. Působí jako profesor na FF UK a jako vědecký pracovník v Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Oblastí jeho vědeckých zájmů je především česká literatura 20. století a naratologie – problematika vyprávění a příběhu zejména v kontextu moderní literatury. Mezi autorova dosavadní díla patří mj. Poezie poslední možnosti (Torst, 1996), Na tvrdém loži z psího vína (se Zd. Kožmínem, Jota-Books, 1998), Příběh je mrtev? (Host, 2003), Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize, Čtenáři a internauti (2011) a Překnížkováno (2014).