EDICE

Scholares

V této edici vycházejí knížky menšího rozsahu připravené studenty v rámci semináře nakladatelské praxe, pořádaného Ústavem české literatury a komparatistiky na FF UK, který vede Vladimír Pistorius. Ročně takto vycházejí 4 svazky. V edici se objevují především tituly literárně-vědné a literárně-historické a překladová beletrie. Řídčeji zde vychází rovněž česká beletrie nebo poezie. Řada rukopisů vydaných v této edici byla připravena na půdě Filosofické fakulty, ať už jako odborné práce studentů, nebo v rámci translatologických seminářů. Edici řídí prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. a Vladimír Pistorius.

Divadelní edice

V edici vycházejí překlady anglosaských divadelních her, z nichž většinu pořídil Pavel Dominik. Každý svazek obsahuje zasvěcený doslov. Edici řídí Pavel Dominik a Antonín Dvořák.

Knihy Vladimíra Sorokina

Knihy Vladimíra Sorokina v překladech Libora Dvořáka vycházejí v jednotné grafické podobě Lubomíra Šedivého.

Knihy Pavla Kohouta

V této řadě vycházejí v jednotné grafické úpravě Milana Jaroše vybrané spisy Pavla Kohouta. Grafická podoba vznikla ještě v nakladatelství Český spisovatel a na vydávání Kohoutových spisů se dále postupně podílela nakladatelství Mladá fronta, Paseka, Větrné mlýny a Pistorius & Olšanská.

Knihy Světlany Alexijevičové

Knihy Světlany Alexijevičové vycházejí v jednotné grafické podobě Lubomíra Šedivého.

Malá řada

Malá řada je velmi volná ediční řada drobnějších knih moderní překladové beletrie, které mají společný formát B6 a poloplátěnou vazbu bez přebalu.