Obalka Narativní způsoby v české literatuře
Tištěná kniha
  ISBN 978-80-87855-13-3
EAN 9788087855133
Edice Scholares , svazek 41
144 stran , 130x200 mm , brožovaná
Vydání 2. , vyšlo 13.05.2014
Doporučená cena 159 Kč
Titul rozebrán
 
E-kniha
 
epub ISBN 978-80-87855-31-7 (EPUB)
mobi ISBN 978-80-87053-87-4 (MOBI)
Cena: 80 Kč
 
Ukázky
  Začátek knihy
 

Lubomír Doležel
Narativní způsoby v české literatuře

Lubomír Doležel ve svých Narativních způsobech v české literatuře formuluje pomocí analýzy typů narativních promluv, subjektivizace vyprávění, vypravěčských způsobů a autentifikace fikčních světů teorii narativního textu a aplikuje ji na vybranou českou prózu. Publikace vznikla přepracováním anglického originálu Narrative Modes in Czech Literature, vadaného takřka o dvacet let dříve. Oproti původní verzi je zde rozpracována první teoretická kapitola s ohledem na teorii fikčních světů, která je středem autorova zájmu po dobu posledních dvou desetiletí. Kniha je dokladem kontinuity strukturalistického přístupu k literárním textům a lze ji považovat za důslednou aplikaci funkčního přístupu v literatuře. Zaujala pozornost v prostředí světové literární teorie, pomohla rozšířit povědomí o pražském strukturalismu a jistě bude inspirovat i současné badatele působící na poli české literární vědy.

  

O autorovi:

Lubomír Doležel, lingvista a literární teoretik (1922). Studoval bohemistiku a rusistiku na FF UK v Praze. Studium ukončil v roce 1949 a následujících pět let pracoval jako středoškolský pedagog v Novém Jičíně a v Šumperku. V roce 1960 byl pověřen vedením oddělení matematické lingvistiky při ÚČJ. Současně působil na katedrách českého jazyka a literatury FF UK a PedF UK v Praze. V letech 1965–1968 byl hostujícím profesorem na Michiganské univerzitě v Ann Arbor (USA). V roce 1968 nastoupil do Ústavu pro českou literaturu ČSAV a téhož roku odjel do Kanady, kde byl jmenován profesorem českého jazyka a literatury v Oddělení slovanských jazyků a literatur Torontské univerzity. Od poloviny 50. let 20. století soustavně publikoval v mnoha odborných lingvistických, bohemistických, slavistických a literárních časopisech. Vystoupil na mnoha domácích i mezinárodních konferencích a kongresech s významnými příspěvky o stylistice, matematické lingvistice, narativní sémantice a koncepci možných světů v literatuře. Mezi jeho nejvýznamnější práce patří O stylu moderní české prózy. Výstavba textu, Narrative Modes in Czech Literature, které vyšlo v rozšířeném vydání v českém překladu (Narativní způsoby v české literatuře), Heterocosmica. Fikce a možné světy, Studie z české literatury a poetiky, Fikce a historie v období postmoderny. V roce 2010 byl oceněn cenou Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.