Obalka Zapletení do světa
Tištěná kniha
  ISBN 978-80-87053-38-6
EAN 9788087053386
172 stran , 145x200 mm , brožovaná
Vydání 1. , vyšlo 20.10.2010
Doporučená cena 169 Kč
Titul rozebrán
 
Ukázky
  První kapitola
 

Dáša Beracková
Zapletení do světa
K podobám rané avantgardy

Kniha ozřejmuje souvislosti, které v umění začátku 20. století charakterizují změnu paradigmatu označovanou jako nástup historické avantgardy. V konfrontaci s nejasně definovaným pojmem expresionismu, tradičně používaným při interpretaci některých projevů avantgardní poetiky v české literatuře. Upozorňuje na filozofické a estetické kontexty, které formují projekt avantgardního umění, vycházející z naléhavosti korigovat jisté aspekty myšlení moderny, především přetrvávající tradici karteziánského myšlení a soustřeďuje se zejména na charakteristický jev „estetické mentality“ avantgardy začátku 20. století, nápadný dotyk diskursu filozofie a estetiky.

  

O autorovi:

Dáša Beracková vystudovala obor slovenština – němčina na FF Univerzity Komenského v Bratislavě. Titul Ph.D. získala na oboru dějin a teorie české literatury na FF UK v Praze v roce 2009