Obalka Ve znamení
Tištěná kniha
  ISBN 978-80-7579-033-0
EAN 9788075790330
Edice Scholares , svazek 57
208 stran , 135x200 mm
Vydání 1. , vyšlo 10.05.2018
Doporučená cena 229 Kč
 
Ukázky
  Začátek knihy - rok 1937
 
Recenze a názory
 
Bez žvanění, bez vystýlky (Jakub Šofar, Reflex 32-18, s. 53) , 141 kB
 

František Hrubín - Jan Zahradníček
Ve znamení "jadis"...

Edičně připravili Zdena a Jan Wiendlovi

První vydání vzájemné korespondence Františka Hrubína a Jana Zahradníčka edičně připravené Janem a Zdenou Wiendlovými. Zahrnuje všechny dostupné dopisy obou básníků (celkem 97), z nichž první byl napsán v květnu 1937 a poslední v prosinci 1950, tedy půl roku před Zahradníčkovým zatčením a odsouzením ve vykonstruovaném politickém procesu. Kniha je jedinečným dokumentem o přátelství obou básníků i o genezi a vzájemné reflexi jejich poetik – v dopisech nalezneme mj. řadu dokladů k některým Hrubínovým a Zahradníčkovým sbírkám a zejména osobité komentáře k soudobé literární, kulturní i společenské situaci, již oba autoři vnímali především v průběhu války ve vzácném uměleckém souladu.

  

O autorech

František Hrubín 17. 9. 1910, Praha – 1. 3. 1971, České Budějovice Básník, dramatik, překladatel a prozaik, významnou částí jeho tvorby je poezie pro děti. Krátce studoval na Právnické a Filozofické fakultě UK, poté pracoval jako knihovník, úředník ministerstva informací a v roce 1946 se stal spisovatelem z povolání. Inicioval vznik časopisů Zlatý máj a Mateřídouška, kterou v letech 1945–1948 spoluredigoval, redigoval také časopis Malý čtenář (1940–1941). Mezi nejvýznamnější díla z let 1937‒1950 patří Země po polednách (1937), Včelí plást (1940), Chléb s ocelí (1945), Jobova noc (1945), Hirošima (1948).

17. 1. 1905, Mastník – 7. 10. 1960, Uhřínov Básník, esejista a překladatel, autor spirituální a společensky zaměřené lyriky. Studoval germanistiku na Filozofické fakultě UK v Praze, studium však nedokončil a složil pouze knihovnické zkoušky. Působil jako externí nakladatelský redaktor a překladatel, v letech 1940–1944 a 1945–1948 redigoval revui Akord. V letech 1945–1949 pracoval jako redaktor nakladatelství Brněnská tiskárna. Roku 1952 byl odsouzen ve vykonstruovaném politickém procesu ke třinácti letům vězení, později mu byl trest snížen na devět let. Mezi nejvýznamnější díla z let 1937‒1950 patří Pozdravení slunci (1937), Korouhve (1940), Pod bičem milostným (1944), Stará země (1946), La Saletta (1947), Rouška Veroničina (1949).