Obalka Zahrada, ale nevypletá
Tištěná kniha
  ISBN 978-80-87053-92-8
EAN 9788087053928
Edice Scholares , svazek 37
Překlad z polštiny Vlasta Dvořáčková
120 stran , 145x180 mm , vázaná
Vydání 1. , vyšlo 14.05.2013
Doporučená cena 189 Kč
Titul rozebrán
 
Ukázky
  Začátek knihy
 

Zahrada, ale nevypletá
aneb Verše básníků polského baroka

Antologie Zahrada, ale nevypletá si vypůjčila svůj název ze souboru frašek Wacława Potockého. Představuje tvorbu osmi význačných básníků polského baroka. Básně těchto autorů vznikaly v bouřlivé době zásadních kulturních a politických proměn tehdejší Polsko-litevské unie. Byla to doba, která nepřála jejich širšímu přijetí v povědomí současníků a pro polské čtenáře byly objeveny až v 19. nebo 20. století. Unie, nazývaná pro nebývale silný vliv šlechty také „šlechtická republika“ (rzeczpospolita szlachecka), byla neustále zmítána válkami se sousedními státy, jichž se zúčastnili i někteří z autorů zastoupených v našem výboru. V duchovní oblasti se v oné době střetával náboženský vliv východní a západní křesťanské církve a formovala se různá náboženská hnutí, jejichž příslušníci byli pronásledováni. I to se bezprostředně týkalo mnohých polských básníků. Rozpětí jejich tvorby sahá od rozmarných milostných básní přes náboženskou a filozofickou lyriku až po díla reagující otevřeně na realitu své doby – ať už ve vší vážnosti, jako náhrobní nápisy oslavující hrdinství obětí válek, nebo s humorem, který prostupuje především satirické básně kritizující rozmařilost šlechty a ubohý život poddaných. A v díle Anny Stanisławské, první polské básnířky, pak najdeme i pozoruhodnou autentickou reflexi postavení ženy z vyšších vrstev v tehdejší polské společnosti.

Wespazjan Kochowski
Jan Andrzej Morsztyn
Zbigniew Morsztyn
Daniel Naborowski
Krzysztof Opaliński
Wacław Potocki
Anna Stanisławska
Mikołaj Sęp Szarzyński
anonymní skladba Naříkání chlopů na pány