Obalka Staré a nové světy
Tištěná kniha
  ISBN 978-80-87053-67-6
EAN 9788087053676
288 stran , 145x205 mm , vázaná
Vydání 1. , vyšlo 16.12.2011
Doporučená cena 269 Kč
Titul rozebrán
 
Ukázky
  Začátek knihy
 

Staré a nové světy
Tři české romantické novely

Když se na počátku 19. století rodila novodobá česká společnost, nutně si musela klást i otázky o smyslu své existence, o svém původu a o cílech, k nimž směřuje. V situaci, v níž se nacházela, bez opory tradičních autorit, bez filozofů a myslitelů, nalézala odpovědi mimo jiné v beletristických textech svých spisovatelů.
Trojice romantických novel, zahrnutých do tohoto svazku, hledá zdroje národní identity v dávné minulosti, v mytických osobnostech a činech, které rozhodovaly o podobě českého světa. Josef Linda vyhrotil v Záři nad pohanstvem střet Boleslava a Václava jako zápas mezi tradiční, pohanskou a moderní, křesťanskou orientací společnosti. Karel Sabina v Čechovi zobrazil formování národního vědomí na cestě mezi starou východní vlastí a novým domovem v Čechách. A Josef Jiří Kolár se ve fantastické vizi své Libuše v Americe pokusil oživit zestárlý národ jeho přenesením ještě dál na západ, do travnatých planin Nového světa. Erbovní postavy národní minulosti, svatý Václav, Čech a Libuše, tu tedy nejsou jen vzory – stávají se spíše protagonisty stálého boje mezi starým a novým, hrdiny věčného tázání a snahy o definici národa v proměňujícím se světě.
Mimo jiné také relativizují dosavadní představy o úrovni obrozenské prózy – ukazují, že měla již od svých počátků nejen dost odvahy ke kladení zásadních otázek o smyslu národní existence, ale i dost schopností k nalézání samostatných a originálních odpovědí.

Josef Jiří Kolár: Libuše v Americe
Josef Linda: Záře nad phanstvem
Karel Sabina: Čech