Tituly autora
  Odradky
Příběh těla
 

Blanka Činátlová


Blanka Činatlova (1976) vystudovala bohemistiku a teorii kultury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde obhájila disertační práci o literárních aspektech těla a tělesnosti, kterou v roce 2009 publikovala jako Příběh těla. Úvod do literární anatomie. V současné působí na Ústavu české literatury a literární vědy FF UK, kde vede komparatistické kurzy se zaměřením na středoevropskou literaturu. V roce 2015 vydala knihu Odradky. Věc a věcnost v literatuře.