Obalka Čtenáři filmu – diváci časopisu
Tištěná kniha
  ISBN 978-80-87053-71-3
EAN 9788087053713
Edice Scholares , svazek 34
Původní název: 6
132 stran , 130x200 mm , brožovaná
Vydání 1. , vyšlo 14.05.2012
Doporučená cena 169 Kč
Titul rozebrán
 
Ukázky
  Začátek knihy
 

Markéta Lošťáková
Čtenáři filmu – diváci časopisu
České filmové publikum v letech 1918-1938

Monografie Markéty Lošťákové je určena pro ty, kdo se hlouběji zajímá o svět filmu a jeho přesah do oblasti tištěných médií. Kniha se zabývá filmovým divákem v meziválečném období 20. století. K jeho ucelenému obrazu dochází důkladnou analýzou filmových periodik a mapováním situace v tehdy se rozmáhajícím kinematografickém průmyslu. Rozborem jednotlivých metod, jak oslovit masové publikum a udržet v něm další čtenářský i divácký zájem, se autorka dobírá k představě modelového čtenáře filmových periodik. Kniha současně přibližuje úzké propojení dvou spolu zdánlivě nesouvisejících médií – filmu a časopisu. Celkovou situaci tehdejšího časopisecko-filmového pole dokresluje přiblížením dobového kulturního kontextu, který rozmáhající se film i filmová periodika mnohdy přirovnával až k brakové literatuře.

  

O autorovi:

Markéta Lošťáková (1986), absolvovala dvouoborové studium Filmová věda - Italština na FF UK. V oblasti filmové vědy se zaměřuje na československou kinematografii. V současné době pokračuje ve výzkumu filmových periodik první poloviny 20. století.