Tituly autora
  Mikešova aféra a jiné případy
 

Petr A. Bílek


Petr A. Bílek (*1962) je literární teoretik a kritik, od ukončení studia v roce 1985 působí v Ústavu české literatury a literární vědy (dříve Katedra české a slovenské literatury) FF UK v Praze, devět let jej vedl. Na počátku 90. let vytvořil koncept tzv. generace osamělých běžců – mladých českých básníků a básnířek 80. let, jejichž poezii mapoval jako literární kritik. V letech 1994–1997 hostoval na Brown University, Providence (USA), po návratu se soustředil na systematičtější sledování literární teorie, zejména naratologie. V současnosti se zabývá např. jevy paraliteratury, problematikou ideologizace narativu či metodologií literárních dějin. Přispívá do řady literárních časopisů (Tvar, Česká literatura, Aluze, A2, Host), překládá angloamerické odborné eseje, podílel se na sestavení antologie české poezie 1945–2000 Pegasovo poučení (2002).