Obalka Kmitavá mozaika
Tištěná kniha
  ISBN 978-80-87053-57-7
EAN 9788087053577
Edice Scholares , svazek 27
172 stran , 145x205 mm , brožovaná
Vydání 1. , vyšlo 19.05.2011
Doporučená cena 189 Kč
Titul rozebrán
 
Ukázky
  Začátek knihy
 

Joanna Derdowska
Kmitavá mozaika
Městský prostor a literární dílo

Ačkoli je prostor města už přinejmenším po dvě století nejběžnějším prostorem epického literárního díla, věnuje se mu soustředěná pozornost literární vědy teprve v posledních desetiletích. Produktivní podněty soudobé sociologie, historie, studií urbánního prostoru, architektury a dalších oblastí našly cestu pod zastřešující přístup literární antropologie. Vše podstatné, co k obrazu města v literatuře dokáže současná literární věda nabídnout, shrnuje, reflektuje a domýšlí tato monografie Joanny Derdowské. Pracuje jak s pojmy „velkými“ (mýtus, prostor, zdroj, tradice, hranice, krajina, mapa), tak i s pojmy dílčími, postihujícími prvky míst a prostorů. Teoretické podněty jsou v knize na konkrétních literárních dílech nejen ilustrovány, ale i dále promýšleny. Kniha tak nabízí i celkem zřetelný „příběh“ města z hlediska podob jeho zobrazení v moderní české literatuře. Protože jde ale o prostor, není tento příběh komponován chronologicky, tedy z hlediska proměn na ose času, ale prostorově – z hlediska shod a růzností v provedení jednotlivých obrazů města, jak je soudobá česká literatura nabízí.

  

O autorovi:

Joanna Derdowska, bohemistka, socioložka, překladatelka. Studovala na Univerzitě Mikuláše Koperníka v Toruni a na Karlově Univerzitě v Praze, kde v roce 2009 obhájila disertační práci Urbánní problematika a literární dílo – Městský prostor a jeho zobrazování v současné české literatuře. Je autorkou knihy Praskie przemiany. Sakrum i desakralizacja przestrzeni miejskiej Pragi (Kraków 2006).