Obalka Generátory národního pohnutí a další mučicí stroje
Tištěná kniha
  ISBN 978-80-7579-055-2
EAN 978-875790552
Edice Scholares , svazek 58
184 stran , brožovaná , vyšlo 08.05.2019
Doporučená cena 189 Kč
 
E-kniha
 
pdf ISBN 978-80-7579-068-2 (PDF)
epub ISBN 978-80-7579-066-8 (EPUB)
mobi ISBN 978-80-7579-067-5 (MOBI)
Cena: 129 Kč
E-knihu lze zakoupit na adresách
Kosmas
Palmknihy
Martinus
 
Ukázky
  Začátek knihy
 

Petr A. Bílek
Generátory národního pohnutí a další mučicí stroje

Tato sbírka publicistických prací Petra A. Bílka shrnuje jeho brilantní sloupky psané s velkým vtipem a nadhledem, zejména pro časopisy A2 a Respekt, v nichž reagoval na aktuální dění na poli literárním, politickém či v oblasti školství. Jejich společným tématem je úpadek obecného kulturního prostoru, který autor spatřuje v banalizaci veřejného diskursu, v němž se stále silněji uplatňují emoce na úkor střízlivé věcnosti, v nekompetentnosti a nezodpovědnosti diskutujících a v nahrazení reálných vztahů virtuálním světem sociálních sítí. A jakkoliv v některých sloupcích rezonují kauzy dnes již téměř zapomenuté, dohromady poskytují pozoruhodnou reflexi vývoje české společnosti na poli kulturním.

  

O autorovi:

Petr A. Bílek (*1962) je literární teoretik a kritik. Působí jako univerzitní profesor v Ústavu české literatury a komparatistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a jako ředitel Ústavu věd o umění a kultuře Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Na počátku 90. let vytvořil koncept tzv. generace osamělých běžců – mladých českých básníků a básnířek 80. let, jejichž poezii mapoval jako literární kritik. V letech 1994–1997 hostoval na Brown University, Providence (USA), po návratu se soustředil na systematičtější sledování literární teorie, zejména naratologie. V současnosti se zabývá např. jevy paraliteratury, problematikou ideologizace narativu či metodologií literárních dějin. Přispívá do řady literárních časopisů (Tvar, Česká literatura, Aluze, A2, Host), překládá angloamerické odborné eseje, podílel se na sestavení antologie české poezie 1945–2000 Pegasovo poučení (2002).

Je autorem řady odborných publikací, například knih Hledání jazyka interpretace: K modernímu prozaickému textu, Cosmogonia: Alegorické reprezentace „všeho“ (s. V. Papouškem) či Naratologie: Strukturální analýza vyprávění (s T. Kubíčkem a J. Hrabalem), spoluautorem třísvazkových Dějin nové moderny, které byly oceněny cenou Magnesia Litera 2011, a editorem knih James Bond a major Zeman, Tesilová kavalérie či Česká populární kultura. Jeho práce byly kromě češtiny a slovenštiny publikovány také v angličtině, francouzštině, němčině, italštině, maďarštině.

Petr A. Bílek se věnuje rovněž publicistické činnosti. Své časopisecké sloupky shrnul již v knihách Mikešova aféra a jiné případy (2011) a Generátory národního dojetí a další mučicí stroje (2019).


  

Další tituly autora
Mikešova aféra a jiné případy