Obalka Vybírat a posuzovat
Tištěná kniha
  ISBN 978-80-87855-55-3
EAN 9788087855553
224 stran , 145x205 mm , brožovaná
Vydání 1. , vyšlo 24.03.2016
Doporučená cena 249 Kč
 
Ukázky
  Úvod a první kapitola
 

Petr Andreas
Vybírat a posuzovat
Literární kritika a interpretace v období normalizace

Způsob fungování literární kritiky v éře tzv. normalizace česká literární historie dosud spíše opomíjela, anebo ji paušalizovala jako jednolitý celek, který je přímým a prvoplánovým důsledkem společenské „deformace“. Autor monografie Vybírat a posuzovat. Literární kritika a interpretace v období normalizace od pojmu „deformací“ vychází. Hledá však ucelené a komplexní pojmosloví, které by umožnilo jev „deformace“ popsat a vysvětlit jako racionální strategie psaní, reflektující pravidla hry nastavená „normalizující se“ společností. Kniha podrobně rozebírá recenze, články a polemiky předních i méně známých literárních kritiků 70. a 80. let 20. století, bere v potaz oficiálně vydávaná literární díla, ale čerpá také z dosud nepublikovaných lektorských posudků a dalších archivních materiálů. Vlastní interpretace doplňuje výklady a svědectvími pamětníků. Zvolená metoda a dosažená zjištění vedou autora k přehodnocení některých dosavadních výkladů normalizační kultury a k obecným závěrům o zvláštní povaze řeči v autoritářských režimech.

  

O autorovi:

Petr Andreas (1985) vystudoval estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy