Obalka Násilím proti „novému biedermeieru“
Tištěná kniha
  ISBN 978-80-87855-90-4
EAN 9788087855904
278 stran , brožované
Vydání 1. , vyšlo 06.02.2017
Doporučená cena 229 Kč
 

Ondřej Daniel
Násilím proti „novému biedermeieru“
Subkultury a většinová společnost pozdního státního socialismu a postsocialismu

Kniha Násilím proti „novému biedermeieru“ podrobně mapuje vztahy mezi většinovou společností (označovanou zde jako „nový biedermeier“) a menšinovými kulturami v tehdejším Československu a posléze v České republice na konci osmdesátých let minulého století a začátku století 21. Jak nahlížela společnost na hnutí skinheads, tehdy reprezentované především skupinou Orlík a jejími zakladateli Danielem Landou a Davidem Matáskem, a jak se v této souvislosti profilovalo antifašistické hnutí? Co všechno se dělo kolem dnes již legendárního Czechteku00, konaného v jižních Čechách, nebo v době pražského zasedání Mezinárodního měnového fondu? A patří mezi subkultury taneční zábavy, hooligans z fotbalových stadionů nebo „baťůžkáři“ a autostop? S existencí těchto aktivistických skupin a především s násilím s nimi spojeným se většinová společnost vyrovnávala, přičemž se snažila jasně definovat hranice toho, co bylo přijatelné a co už ne. Mnohdy s morální panikou a odporem, občas s jistou shovívavostí a podmínečným pochopením.

  

O autorovi:

Ondřej Daniel vystudoval současné dějiny na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V Centru pro studium populární kultury (CSPK) se věnuje tematice subkultur, nacionalismu a postsocialistické změny. Jeho disertační práce (2012) byla publikována jako Bigbít nebo turbofolk: představy migrantů z bývalé Jugoslávie. Spolu s kolegy z CSPK je spoluautorem knih Populární kultura v českém prostoru (2013), Listening to the Wind of Change (2016) a Kultura svépomocí (2016).